වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ලබාදී රැකියා ගැන්වීම.

ඉහළ අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු නොවන තරුණ තරුණියන් සඳහා තාක්ෂණ හා වෘත්තීය දැනුම ලබාදී, එමඟින් රැකියා ගැන්වීම මෙම වැඩ සටහනේ අරමුණයි.  පිළිගත් වෘත්තීය දැනුමක් ලැබූ සහතිකලත් පුහුණු ශ‍්‍රමයට දේශීය/විදේශීය ඉල්ලූමක් ඇති හෙයින්, මෙම වැඩසටහනින් ලබන ආන්තික ඵලය ඉතා ඉහළය.

වඩු, මේසන්, විදුලි කාර්මික, පයිප්ප වෑද්දුම්, වෑල්ඩින්. පරිගණක. විලාසිතා. ඇඳුම් මැසීම, කාන්තා හැඩ ගැන්වීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය, පිළිගැනීමේ නිලධාරි, සූප ශාස්ත‍්‍රය මේ ආදී වෘත්තීන් සිය ගණනක් සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලය, තරුණ සේවා සභාව, ජර්මන් කාර්මික විද්‍යාලය, ලංකා කාර්මික විද්‍යාල ආදි රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය අනුමත ආයතනවලින් විධිමත් පුහුණු පාඨමාලා පවත්වති.  එම පාඨමාලා මාස 6 සිට වසර 1-2 දක්වා දීර්ඝ වේ.  න්‍යායාත්මක මෙන් ම ප‍්‍රායෝගික පුහුණුව එම පාඨමාලාවලට ඇතුළත් හෙයින් එම පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරන්නන්ට ශ‍්‍රම වෙළඳපලේ රැකියා විවෘතව ඇත.

මෙවැනි පාඨමාලා හැදෑරීමට අපේක්ෂා කරන තරුණ තරුණියන් හඳුනා ගෙන ධර්මවිජය පදනම වෙත යොමු කරන මෙන් අපගේ ධර්මවිජය සමාජ 468 හිම සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේලාට දන්වා යවා ඇත. ඉල්ලූම් පත‍්‍ර කැඳවීම සිදු කර ගමේ සිටින තරුණ තරුණියන්  වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරලීම මේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

ධර්මවිජය පදනම වෙත ලැබෙන අයදුම්කරුවන් අදාළ පාඨමාලාව සඳහා අදාළ ආයතනය වෙත යොමු කිරීමත්,  පාඨමාලාවට සහභාගි වීම සඳහා ගමන් වියදම් හා හෝ වෙනත් වියදම් දැරීමත් ධර්මවිජය පදනම විසින් සිදු කරනු ලබයි.  එක් එක් පාඨමාලාව හා පුහුණු ආයතනය අනුව එක් ශිෂ්‍යයකු/ශිෂ්‍යාවක වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන වියදම වෙනස් වන අතර එය රු.40,000/- සිට 80,000/- හෝ ඊට වැඩි විය හැකිය.  සාර්ථකව පාඨමාලාව අවසන් කරන අයට, වෘත්තියට පිවිසීම සඳහා වෘත්තීය මෙවලම්  කට්ටල අවශ්‍ය විට, ඒවා නොමිලේ ලබාදීමටද ධර්මවිජය පදනම ඉදිරිපත් වේ.

මෙවැනි ඉතාමත් වැඩදායි වැඩසටහන් සඳහා අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට ඇති ප‍්‍රධාන ගැටලූව අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීමේ අපහසුවයි.  ධර්මවිජය පදනමේ සීමිත අරමුදල් යොදවා වැඩසටහන් ආරම්භ කළත් වැඩසටහන පුළුල්කිරීම සඳහා සුපින්වත් දානපතීන්ගේ නොමසුරු පරිත්‍යාග අවශ්‍යව තිබේ.

කෙනෙකුගේ නැණස පාදා, රැකියා ගැන්වීම මගින් ජීවිතයක් සදා අලෝකවත් කිරීම, ජාති ජාතිත් විපාක ලැබෙන මහත්ඵල පුණ්‍යකර්මයක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවේ.  දානපතීන් තම හැකි ප‍්‍රමාණයෙන් මෙම අරමුදලට දායක වුවහොත් ඉදිරියේදී විශාල ප‍්‍රමාණයන්ගේ නැණස ආලෝකමත් කිරීමට අපට හැකිවනු ඇත. කෙනෙකුට රැකියාවක් දී පවුලක්ම ගොඩනගන්න.