ධර්මවිජය පදනමෙහි ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

Main Photo - Dharmavijaya Foundation - Serunuwara

සේරුනුවර – මහින්ද පුර ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය.

සේරුනුවර - මහින්ද පුර ග්‍රාම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය. සේරුනුවර, මහින්දාරාමයේදී 2022 පෙබරවාරී 1 සහ 2 දිනවල දී ධර්මවිජය සමාජයේ සභාපති පූජ්‍ය...

Scholarship awarded to a Buddhist monk

මෙහෙණින් වහන්සේ නමකට අධ්‍යාපන අධාර මුදලක් පිරිනැමීම

මෙහෙණින් වහන්සේ නමකට අධ්‍යාපන අධාර මුදලක් පිරිනැමීම නුගේගොඩ, ගංගොඩවිලවිල, රූපසිංහාරාමයේ වැඩ වසන මෙහෙණින් වහන්සේ නමකට 2021-11-24 වන දින අධ්‍යාපන කටයුතු...

Donating dry rations and plant material for villagers in Penasihagama Tabbowa.

තබ්බෝව පැනසිහගම ගම්වාසීන්ට වියළි ආහාර මඵ හා පැල බෙදාදීම

තබ්බෝව පැනසිහගම ගම්වාසීන්ට වියළි ආහාර මඵ හා පැල බෙදාදීම ගංවතුරෙන් විපතට පත් තබ්බෝව 7 කණුව, පැනසිහගම ගම්වාසී පවුල් 78 ක්...

Donation of routers and data.

රවුටර් හා ඬේටා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන.

රවුටර් හා ඬේටා ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන. Covid වසංගත හේතුවෙන් නිවාස වල සිට අධ්‍යාපනය හදාරන අඩු ආදායම්ලාභී පාසල් දරුවන්ට තමන්ගේ...

Phase II of the Tabbowa development project

තබ්බෝව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය දෙවන අදියර

තබ්බෝව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය දෙවන අදියර. මහරගම සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතයේ දහමි පාසලට පනස් වසර සපිරීමෙි ස්වර්ණ ජයන්තිය නිමිත්තෙන් සිදු කෙරෙන දසවිධ...

Distribution of dry rations to low income group members of Dharmavijaya samajayas affected with Covid

කොවිඩි වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ධර්මවිජය සමාජ වල අඩු ආදායම්ලාභී සාමාජිකයන්ට වියළි ආහාර බෙදා දීම.

කොවිඩි වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ධර්මවිජය සමාජ වල අඩු ආදායම්ලාභී සාමාජිකයන්ට වියළි ආහාර බෙදා දීම. ජර්මානු සමාජසේවා සංවිධානයක් වන Universal Association...

The-Workshop-on-Organic-Farming

වස විසෙන් තොර භෝග වගාව පිළිබඳ වැඩමුළුවක්.

වස විසෙන් තොර භෝග වගාව පිළිබඳ වැඩමුළුවක්. ධර්මවිජය පදනමේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අංශය යටතේ “ළමා ගෙවතු වගා වැඩසටහන” මැයෙන් ක/පැලවත්ත නන්දනවන...