අරමුදල් වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ….

posted in: Projects | 0

ධර්මවිජය පදනමේ පහත සදහන් කටයුතු සදහා ඔබටත් ආධාර කළ හැකිය. අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානාහිමියන් දැනට වසර 40 කට පෙර ආරම්භ කළ ධර්මවිජය පදනම ‍ මිනිහාත් හදා ගනිමින් රටත් හදා ගනිමු යන සංකල්පය මුල් කරගෙන බෞද්ධ සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගිමේ … Continued

සියදිවි නසා ගැනීම් වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය ….

posted in: Projects | 0

සියදිවි නසා ගැනීම් ගැන ඔබේ අවදානය යොමුවීම ප්‍රමාණවත්ද? සෑම තත්පර භාගයකට එක් පුද්ගලයෙක් ලොව කොතැනක හෝ සිය ජීවිතය කෙළවර කර ගැනීමෙන් වර්ෂයකට ලක්ෂ අටක් පමණ ලොවට අහිමිවන බවත් රටවල් 172 අතරින් ශ්‍රී ලංකාව සියදිවි නසා ගැනීමේ 4 වන ස්ථානයට පත්ව … Continued

පානීය ජලය සැපයීමේ වැඩසටහන ….

posted in: Programs | 0

උතුරු මැද පළාත්වල වියළි කලාපයේ ජල හිගය හා වකුගඩු රෝගයෙන් මුදවා ගැනීම සදහා පානීය ජල සැපයීමේ ව්‍යාපෘතියක් ධර්මවිජය පදනම ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ යටතේ තන්තිරිමලේ සදමල්එළිය ප්‍රදේශයේ පවුල් 2 කට ලීටර් 4000-1000 ජල ටැංකිය බැගින් ස්ථාපනය කර සති දෙකකට වරක් ජාතික … Continued

කොස්ගම යුද කදවුර පිපිරීමෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන ….

posted in: Programs | 0

කොස්ගම යුද කදවුර පිපිරීමෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන සේවා ආධාර සැපයීම බොරඵගොඩ ශ්‍රී වර්ධනාරාමයේදී ධර්මවිජය පදනම විසින් සිදු කරන ලදී.

ධර්මවිජය සමාජ ග්‍රාමීය මට්ටමින් බලගැන්වීම….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය සමාජ ග්‍රාමීය මට්ටමින් බලගැන්වීම හා එමගින් ගමේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම ධර්මවිජය පදනමේ ප්‍රධාන කාර්යයකි. දිවයින පුරා ධර්මවිජය සමාජ 465 ක් පිහිටුවා ඇත. කලුතර සිරි සීලවිමල ධර්මවිජය සමාජය බලගැන්වීමත් නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් මෙහි දැක්වේ

අරණායක උස්සාපිටිය විද්‍යාලයේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් පෙළෙන පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව….

posted in: Programs | 0

අරණායක උස්සාපිටිය විද්‍යාලයේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයෙන් පෙළෙන පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසු දරුවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම

ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තබ්බෝව ග්‍රාමයේ සිසු දරු දැරියන් 45 සදහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි….

posted in: Programs | 0

ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ තබ්බෝව ග්‍රාමයේ සිසු දරු දැරියන් 45 සදහා නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ පන්තිය ධර්මවිජය පදනමේ පූර්ණ වියදමින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ලෝක දර්ශකයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දිවිනසා ගැනීම අතින් 4 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත.

posted in: Programs | 0

ලෝක දර්ශකයන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව දිවිනසා ගැනීම අතින් 4 වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත. උපදේශක කණ්ඩායම්වලට පුහුණුවක් ලබාදී ඔවුන් මගින් ජනතාව දැනුවත් කර, පූර්ව හදුනාගැනීම් මගින් එවැනි පුද්ගලයින් හදුනාගෙන, ඔවුන් යහමගට ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න හදුනාගෙන පිළියම් යෙදීමේ වැඩසටහන් දිවයින පුරා ධර්මවිජය … Continued