ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ අලුත් අවුරුදු උත්සවය ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ ක්‍රීයාකාරී ධර්මවිජය සමාජයක් වන කළුතර පැලවත්ත ශ්‍රී නන්දනවන විහාරයට අනුබද්ධ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවට අනුව 2019 වසර වෙනුවෙන් දහම් පාසල් අලුත් අවුරුදු උත්සවය හා හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය අප්‍රේල් 17 වන දින පැවැත්විණි. එමෙන්ම වැඩසටහන් … Continued

ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ නිදහස් සැමරුම් උළෙල ….

posted in: Programs | 0

කළුතර පැලවත්ත ශ්‍රී නන්දනවන විහාරයට අනුබද්ධ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජයේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවට අනුව 2019 වසර වෙනුවෙන් 71 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙල උත්සවශ්‍රීයෙන් පවත්වන ලද බව වාර්තා කර ඇත. තවද එම වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව පහත සඳහන් උත්සවද පවත්වා ඇත. … Continued

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදී ශිෂ්‍යයෙකු හට ලැප්ටොප් පරිඝණකයක් ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ මාසික ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ලබන්නා වූ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පළමු වසර අධ්‍යාපනය හදාරන කලුතර යගිරල ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදී ශිෂ්‍යයෙකු හට ලැප්ටොප් පරිඝණකයක් හා ගණක යන්ත්‍රයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදි. ලැප්ටොප් පරිඝණකය සඳහා ධන පරිත්‍යාගයෙන් දායකත්වය … Continued

ඇගයීමේ උත්සවය

posted in: Uncategorized | 0

ධර්මවිජය පදනමේ වාර්ෂික දහම් පාසල් දරු දැරියන්ගේ ඇගයීමේ උත්සවය 2019 ජුනි 29 වන දින පැවැත්වේ. සදාචාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ බෞද්ධ ධර්මාචාරය විභාගය උසස් අන්දමින් සමත් වූවන් ඇගයීම පිණිස වාර්ෂිකව පවත්වන අති පූජ්‍ය මඬිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනායක ස්වාමීන්ද‍්‍ර අභිපූජන සහතික පත‍්‍ර හා … Continued

සඳමල්එළියේ “වස විසෙන් තොර සහල්” ව්‍යාපෘතියේ අස්වනු කොළඹට….

posted in: Programs | 0

සඳමල්එළියේ යශෝදරා ධර්මවිජය සමාජය විසින්  දියත් කරන ලද වස විසෙන් තොර දේශීය පාරම්පරික සහල් නිෂ්පාදන ව්‍යපෘතිය යටතේ නෙලා ගත් අස්වැන්න “සඳමල් නිෂ්පාදන” ලෙසින් සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය වෙනුවෙන් කොළඹට රැගෙන විත් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සහ කොළඹ විශාකා විද්‍යාල අලුත් … Continued

අනුරාධපුර ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරයේ සමාධි පෙර පාසල හා පුස්තකාලය සඳහා මූල්‍යාධාර….

posted in: Programs | 0

අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ධර්මවිජය පදනම විසින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජාගංනය ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරයේ ශ්‍රී සුධර්ශන ධර්මවිජය සමාජයට අයත් සමාධි පෙර පාසලේ උපකරණ සඳහා මූල්‍යාධාර ලබා දෙන ලදි. තවද එම ධර්මවිජය සමාජයේ ධාතු මන්දිරය හා පුස්තකාල ගොඩනැගිලි වල ඉදි කිරීම් … Continued

යාපනය විශ්ව විද්‍යලයේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු හට වෛද්‍ය නලාවක් ….

posted in: Programs | 0

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ දෙවන වසර අධ්‍යාපනය හදාරන පොලොනන්රුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙකු හට ධර්මවිජය පදනම විසින් වෛද්‍ය නලාවක් පිරිනමන ලදි. ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම පරිත්‍යගය සිදු කරන ලදි.

විශ්ව විද්‍යාල වෛද්‍ය සිසුන් සඳහා වෛද්‍ය නලා ලබා දීම ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනම විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පේරාදෙණිය වෛද්‍ය පීඨයේ දෙවන වසර ඉගෙනුම ලබන කුණ්ඩසාලේ පදිංචි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවකට හා තිස්සමහාරාමයේ පදිංචි ශිෂ්‍යයෙකුට වෛද්‍ය නලා ලබා දීමට ද කටයුතු කෙරිණ. තවද එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පේරාදෙණිය වෛද්‍ය පීඨයේ තෙවන වසර ඉගෙනුම ලබන … Continued

විශ්ව විද්‍යාල වෛද්‍ය සිසුන් සඳහා මූල්‍යමය හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනම විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ දෙවන වසර අධ්‍යාපනය ලබන, මාතර දෙවුන්දර ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය සිසුවෙකු සඳහා ලැප්ටොප් පරිඝනකයක් ලබා දෙන ලද අතර යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන, දෙමෝදර, මතුරට ප්‍රදේශයේ පදිංචි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් සඳහා ටැබ් … Continued

ශ්‍රී රාහුල ධර්මවිජය සමාජයේ කියවීම් ශාලාවට අවශ්‍ය පොත් රාක්ක තුනක් සැපයීම ….

posted in: Programs | 0

ඇල්පිටිය පිටිගල ශ්‍රී රාහුල ධර්මවිජය සමාජයේ කියවීම් ශාලාවට අවශ්‍ය පොත් රාක්ක තුනක් ලබා දීම ට ධර්මවිජය පදනම විසින් පියවර ගන්නා ලදි. මේ සඳහා ”පෙරේරා ඇන්ඞ් සන්ස්” සමාගම විසින් ධර්මවිජය පදනම වෙත වාර්ෂිකව ලබා දෙන මූල්‍ය ආධාර ද යොදවන ලද අතර … Continued