වැඩසටහන්

dharmavijaya-foundation

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ධර්මවිජය සමාජ බලගැන්විමේ දෙවන අදියර 2019-02-16 වන දින සාර්ථකව පැවැත්විණ ….

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ධර්මවිජය සමාජ බල ගැන්විමේ වැඩමුලුවේ පළමු අදියර 2018 වසරේ ජුලි මස 21 වන දින අලුත්ගම කලුවාමෝදර කල්‍යාණරාම පුරාණ විහාරයේ ශ්‍රී සීලානන්ද ධර්මවිජය සමාජ කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණ. එහි දෙවන අදියර ලෙස 2019-02-16 වන දින පෙ ව 8.30-4.30 තෙක්

තව දුරටත් »
dharmavijaya-foundation

අරමුදල් රැස් කිරිම සදහා ගුත්තිල කාව්‍යය නාට්‍යය වේදිකාගත කළ වගයි ….

ධර්මවිජය පදනමේ ආර්ථික, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය හා සදාචාර අංශ යටතේ සිදු කෙරෙන සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් සදහා අනුග්‍රාහකත්වය සපයනු ලබන්නේ දානපතීන් විසිනි. එහෙත් විශේෂ ප්‍රජා සුභසාධන ව්‍යාපෘති දියත් කිරීම සදහාත් දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති තවදුරටත් පුඵල් කිරීම සදහාත් මුදල් අවශ්‍ය බැවින් ඒ වෙනුවෙන්

තව දුරටත් »
dharmavijaya

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සදමල්එළිය ග්‍රාමයේ අඩුආදායම්ලාභි ගොවි පවුල් ශක්තිමත් කිරීම ….

සදමල්එළිය ශ්‍රී පුෂ්පාරාමයට අනුබද්ධ යශෝදරා ධර්මවිජය සමාජයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් එම ග්‍රාමය තුළ ගොවි ජනතාව වසවිසෙන් තොර භෝග වගාවට යොමු කරවීම උදෙසාත් අනාගත දරු පරපුර වකුගඩු රෝගයෙන් මුදවා ගැනීම සදහාත් ධර්මවිජය පදනම ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ සටහනේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීම සදහා 2019.01.26 දින

තව දුරටත් »

ව්‍යාපෘති