ධර්මවිජය සමාජ සභාපති ස්වාමින් වහන්සේලා සදහා එක් දින වැඩමුලුවක් මහරගම වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ දී ….

posted in: Programs | 0

“සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම ධර්මවිජය සමාජයක් කිරීමට එක්සත් වෙමු” යන මැයෙන් එක් දින වැඩමුලුවක් දිවයින පුරා සිටින ධර්මවිජය සමාජ සභාපති ස්වාමින් වහන්සේලා සම්බන්ධ කරගනිමින් 2019 අගෝස්තු මස 31 වන දින මහරගම වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ දී පවත්වන ලදි.
ශ්‍රී ලංකාවට “සුපිළිපන් දේශපාලන සංස්කෘතියක්” උදා කර ගැනීම ඉලක්ක කර සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩමුලුවේ දී රටේ මතු දවස යහපත් කර ගැනීම පිණිස ආර්ථික, අධ්‍යාපනික, සදාචාර හා සෞඛ්‍ය යන ක්ෂේත්‍රයන්හි සංවර්ධනය කෙසේ විය යුතු ද යන්න සැළසුම් කර ධර්මවිජය සමාජ සභාපති ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අත්සනින් යුතුව කෙටුම් පතක් සකස් කර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත යෝජනාවලියක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම හා ධර්මවිජය සමාජ තුලින් බිම් මට්ටමින් සිදු කළ හැකි සංවර්ධන අංශයන් කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කිරීම මෙම වැඩමුලුවේ ප්‍රධාන ප්‍රධාන අරමුණු අතර විය.

මෙම වැඩමුලුව සදහා වැඩම කළ ධර්මවිජය සමාජ සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේලා 55 නමකි.

වැඩමුලුව සදහා සම්පත් දායකත්වය සපයනු ලැබූයේ අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත නිකායයේ මහානායක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය පණ්ඩිත තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය තල්දෙන අරියවිමල ස්වාමින් වහන්සේ, අල්ලස් හා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නිීතිඥ, අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සරත් ජයමාන්න මහතා, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ සත්ව විද්‍යා අංශයේ මහාචාර්ය ජයන්ත වත්තේවිදාන මහතා යි.

මෙම යෝජනාවලිය රජයේ බලධාරීන්ට, සියලු ධර්මවිජය සමාජ වලට නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.