ධර්මවිජය සමාජ තුළින් “මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා කෙසේ ක්‍රියාත්මක විය යුතුද” යන්න සොයා බැලීමේ වැඩමුලුවක් – ධර්මවිජය පදනමේ දී ….

posted in: Programs | 0

අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහනායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ සංකල්පයක් වූ “මිනිසාත් හදා ගනිමින් රටත් හදා ගනිමු” යන තේමාව සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ එක් පියවරක් වන්නේ දිවයින පුරා විහිදි ධර්මවිජය සමාජයන්හි සාමාජික සාමාජිකාවන් තුලින් සාරධර්ම පිරි ග්‍රාමීය ජන සමාජයක් ගොඩනැගීමයි. එම කාර්යය ධර්මවිජය සමාජයන්හි සභාපති ස්වාමින් වහන්සේලා සහ ප්‍රධාන කාර්යයභාරයන් උසුලන කාර්යය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් තුලින් කලින් කල ධර්මවිජය පදනම විසින් ක්‍රියාවට නංවනු ලැබේ.

එවැනි මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා වූ වැඩමුලුවක් 2019 ජුනි මස 8 වන දින ධර්මවිජය පදනම් ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ. මෙහිදී පහත සඳහන්  දිස්ත්‍රික්ක වල ධර්මවිජය සමාජ නවයක් නියෝජනය කරමින් සභාපති භික්ෂූන්වහන්සේලා 9 නමක් සහ නියෝජිතයින් කිහිපදෙනෙක් සහභාගී වූ අතර එහි දී ධර්මවිජය සමාජ තුලින් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථික, සමාජීය හා මානසික සංවර්ධනය පිළිබඳ සැලසුම් සාකච්ඡාවට බඳුන් විය. මෙහි මුලසුන අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂික නිකායේ මහනායක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය තිරිකුණාමලේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් උසුලන ලදි.

  1. අනුරාධපුර තන්තිරිමලේ   – ශ්‍රී යශෝදරා ධර්මවිජය සමාජය
  2. කලුතර කලුවාමෝදර       – ශ්‍රී සීලානන්ද ධර්මවිජය සමාජය
  3. කලුතර පැලවත්ත             – ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ධර්මවිජය සමාජය
  4. කොළඹ ගල්කිස්ස            – දක්ෂිණාරාම ධර්මවිජය සමාජය
  5. ත්‍රිකුණාමලය             – ධර්මපාල ධර්මවිජය සමාජය
  6. පොලොන්නරුව මැදිරිගිරිය     – අශෝකාරාම ධර්මවිජය සමාජය
  7. ගම්පහ දිවුලපිටිය      – බලගල්ලේ සරස්වතී ධර්මවිජය සමාජය
  8. නුවර ගම්පල             – මිහිඳු ධර්මවිජය සමාජය
  9. ගාල්ල කිතුලම්පිටිය  – ආනන්ද ධර්මවිජය සමාජය

මෙම සැලසුම්, දැනට ලියාපදිංචි ධර්මවිජය සමාජ 466 තුල ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.