කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් 2018 ප‍්‍රතිපල අනුව මොරටුව ඉංජිනේරු පීඨයට තේරී ඇති ශිෂ්‍යයෙකු සදහා මූල්‍ය ත්‍යාගයක් ….

posted in: Programs | 0

ධර්මවිජය පදනමේ අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය යටතේ 2018 වසරේ උසස් පෙළ ප‍්‍රතිඵල මත මොරටුව ඉංජිනේරු පීඨයට තේරී ඇති ශිෂ්‍යයෙකුට රු.30,000.00 ක මූල්‍ය ත්‍යාගයක් 2019-10-30 වන දින එම විද්‍යාලයේ උදැසන ශිෂ්‍ය හමුවේ දී පිරිනමන ලදි.
ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ මෙම සිසුවා හට මූල්‍ය ත්‍යාගය පිරිනමන ලද්දේ ධර්මවිජය පදනමේ වෛද්‍ය එස්.එ්. කුලතිලක අරමුදලෙනි.
විද්‍යාලයේ ගුරු භවතුන් සහ ශිෂ්‍යයන් හමුවේ ගරු සභාපති සහ ගරු ලේකම් විසින් මෙම ප‍්‍රදානය සිදු කරන ලදි.

තවත් මූල්‍ය ශිෂ්‍යධාර 2 ක්
1. සුගතදාස සමරසිංහ සහ නෙරිස්සා සුභද්‍රා සමරසිංහ භාරය යටතේ විශාඛා විද්‍යාලයෙන් 2019 වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුලත් වූ ශිෂ්‍යාවකට රු.35,000.00 ද එම පාසලෙන්ම 2019 වෛද්‍ය විද්‍යාලයට තේරී පත් වූ තවත් ශිෂ්‍යාවකට
ඩි.එ්.කේ කරුණාසේන සහ යු.කේ.ඞී.සිල්වා භාරය යටතේ රු.35,000.00 ද මූල්‍යාධාර ලබා දීම ධර්මවිජය පදනමේ දී සිදු කරන ලදි.

2. ඞී.එච්.පණ්ඩිත ගුණවර්ධන අරමුදලෙන් වැලිගම සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයේ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයට 2019 තේරී පත් වූ ශිෂ්‍යයෙකුට රු.20,000.00 ක් මූල්‍යාධාර වශයෙන් ද එම අරමුදලෙන්ම වැලිගම සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලයෙන් 2019 නීති විද්‍යාලට තේරී පත් ශිෂ්‍යයෙකුට රු.23,000.00 ක් සහ ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙ වෛද්‍ය පීඨයට තේරීපත් ශිෂ්‍යාවකට රු.20,000.00 ක් ද පිරිනමන ලදි.