කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ධර්මවිජය සමාජ බලගැන්විමේ දෙවන අදියර 2019-02-16 වන දින සාර්ථකව පැවැත්විණ ….

posted in: Programs | 0

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ධර්මවිජය සමාජ බල ගැන්විමේ වැඩමුලුවේ පළමු අදියර 2018 වසරේ ජුලි මස 21 වන දින අලුත්ගම කලුවාමෝදර කල්‍යාණරාම පුරාණ විහාරයේ ශ්‍රී සීලානන්ද ධර්මවිජය සමාජ කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණ. එහි දෙවන අදියර ලෙස 2019-02-16 වන දින පෙ ව 8.30-4.30 තෙක් එම විහාරයේ දී පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් ලෙස පැවැත්විණ.

එහි දී සහභාගී වූ ධර්මවිජය සමාජ වල තෝරාගත් සමාජිකයින් 40 දෙනෙකුට මූලික පුහුණුවක් දෙනු ලැබීය. එහි අරමුණ වූයේ සීලානන්ද ධර්මවිජය සමාජය විසින් පසුගිය වසර තුළ සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කර ශක්තිමත්, ක්‍රියාශීලී සංවිධානයක් ලෙස බිහිකළ වැඩපිළිවෙල එම සියළු ධර්මවිජය සමාජ තුලත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා නායකයින් පුහුණු කිරීමය.

එහි දී ධර්මවිජය සමාජ පුහුණුකරුවන් එක් අයෙකු බැගින් එම අවස්ථාවට සහභාගී වූ ධර්මවිජය සමාජ සදහා සමිබන්ධීකරණ නියෝජිතයින් පත් කළ අතර 2019 දෙසැමිබර් දක්වා වැඩසටහන් කිහිපයක් විටින් විට පැවැත්විමට නියමිතය. මෙම වැඩසටහනේ සමිපත් දායකයින් වූයේ කළුතර දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති පූජ්‍ය අහංගම මෛත්‍රී මූර්ති ස්වාමීන් වහන්සේ ය. “ක්‍රමවත් ධර්මවිජය සමාජයක් ගොඩනගා ගන්නේ කෙසේ ද” යන මැයෙන් උන්වහන්සේගේ දේශනා පැවැත් වූහ.
අහුන්ගල්ල වැලිකන්ද ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය ඇතුළු විහාර ගණයේ අධිපති පූජ්‍ය අහුන්ගල්ලේ කිරම දෙවින්ද ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් “සමාජ සේවය හා ආකල්ප සංවර්ධනය” යන මැයෙන් දේශනාව පවත්වන ලදි. ධර්මවිජය පදනමේ පිහිටුවා ඇති මහින්ද සහ මාල;S ගුණසේකර අරමුදලෙන් මේ සදහා අනුග්‍රාහකත්වය සැපයුණි.