කහටරුප්ප ශ්‍රී ජයසුමනාරාම ධර්මවිජය සමාජයේ 200 වන චාරිකා ධර්ම දේශනාව ….

posted in: Programs | 0

බදුල්ල කහටරුප්ප ජයසුමනාරාම අසූමහා ශ්‍රාවක විහාරස්ථානයේ ශාසනාරක්ෂක ධර්මවිජය සමාජය 2003 වසරේ සිට පවත්වනු ලබන ‍ගෙයින් ගෙට දම් දෙසුම් පිංකම් මාලාවේ 200 වන සැමරුම් ධර්ම දේශනාව 2019 ජනවාරි මස 10 වන දින උත්කර්ෂවත් පිංකමක් ලෙස පවත්වන ලදී. සෑම මසක ම 10 වන දින සාමාජික නිවසක පවත්වන ධර්මදේශනාව සදහා සියලුම සාමාජිකයන්ගේ දායකත්වයෙන් සංවිධානය කෙරේ. සැමරුම් පිංකම දින සියලුම සාමාජිකයන් දහම් පාසල් සිසුන්, දායක සභාවේ සාමාජිකයින් ඇතුඵ ගමේ ප්‍රභූන් ද සහභාගි වූ අතර ධර්මදේශනා පැවැත්වූ සාමාජිකයන්ට සමරු තිලිණයක් ද ප්‍රදානය කරන ලදී.

මෙම පිංකමට ධර්මවිජය පදනම නියෝජනය කරමින් ලේකම්තුමා ඇතුඵ භාරකාර සභිකයින් 05 දෙනෙකු සහභාගි වු අතර 200 වන ධර්ම දේශනාව අතිපූජ්‍ය තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇරයුමින් ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පැවැත්වූ සේක.

ධර්මවිජය සමාජය මගින් චාරිකා ධර්මදේශනා පවත්වන ලෙස පදනමේ නිර්මාතෘ අතිපුජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ යෝජනා අනුව ඉහත ධර්මවිජය සමාජයේ සභාපතිව වැඩ විසූ පූජ්‍ය නාගිත ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කරන ලද ගෙයින් ගෙට දම් දෙසුම් වැඩ සටහන වර්තමාන විහාරාධිපති හා සභාපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කහටරුප්පේ විමලකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් තමන් වහන්සේ භාරයට පත් කර ඇති යාබද ගම් 4 ක විහාරස්ථානවලට ද ව්‍යාප්ත කර ඇත.

එම ධර්මවිජය සමාජයෙන් සිදු කරන වෙනත් පොදු කටයුතු
පන්සලේ දියුණුව, ගමේ අඩුපාඩු ගැන සාමාජිකයන්ගේ එක් එක් නිවසට මාසිකව රැස් වී සාකච්ඡා කිරීම.
අවමගුල් අවස්ථාවක දී හාල් මිටි තුනක් හා මුදල් ආධාර ලබාදීම.
ගමේ පොදු වැඩ සංවිධාන කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.