අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන්ද්‍ර අනුස්මරණ පුස්තකාලයක් ….

posted in: Programs | 0

dharmavijaya-foundationයා/පුත්තූර් නැගෙනහිර ග්‍රාමයේ මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ විද්‍යාලයේ ‍‍අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ ස්වාමීන්ද්‍ර අනුස්මරණ පුස්තකාලය සිසු අයිතියට පත් කළ වගයි.

අපවත් වී වදාළ අග්ගමහාපණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානාහිමියන් විසින් අරඹන ලද යාපනය/පුත්තූර් හි මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ විද්‍යාලයට ‍2017.11.17 දිනට වසර පනහක් සම්පූර්ණ විය. ස්වර්ණ ජයන්තිය වෙනුවෙන් කරන ගෞරවයක් සේ සලකා මහරගම සාසන සේවක සමිතියේ, බම්බලපිටිය වජිරාරාම කාර්ය සාධක සමිතියේ සහ ධර්මවිජය පදනමේ අනුග්‍රහයෙන් මෙම පාසලට රු.858,000/- කට වැඩි මුදලක් වැය කරමින් පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර ස්වර්ණ ජයන්ති සැමරුම් උත්සවයේ දී සිසු අයිතියට පත් කරනු ලැබීය. රු.30,000/- ක් වටිනා පුස්තකාල පොත් කට්ටලයක් ද එදින විදුහල්පතිනිය වෙත භාර දෙන්නට යෙදුණි.

සීමාසහිත සාසන සේවක සමිතියේ ත්‍යාග පාර්සල් 46 ක් ද පාසල් දරුවන් 46 දෙනා පෙත පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුනි.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දැරියන් ‍තිදෙනාට රු.5000/- බැගින් විශේෂ ත්‍යාග ද ධර්මවිජය පදනමේ භාරකාර සභික බර්නාඩ් කුලතිලක මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් සිසු සිසුවියන් 46 දෙනාට රු.500/- බැගින් යොදවා බැංකු ගිණුම් ආරම්භ කොට තිබු අදාළ ඊට අදාළ පාස්පොත් ද එදින භාර දෙන්නට යෙදුණි.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දැරියන් තිදෙනාට බයිසිකල් හා පාසලේ තූර්යවාදක කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබු සංගීත උපකරණ හා ඇදුම් ද 2018.03.20 දින ‍්‍සාමය හා දයාව සංවිධානය විසින් එම පාසලේ දී ඔවුන්ට භාර දෙනු ලැබීය.